شرح وظایف امور اجرایی مجتمع

شرح وظایف امور اجرایی مجتمع

1) انجام کلیه امور اداری مالی و حقوقی مجتمع؛

2) برنامه‌ریزی به‌منظور بهینه‌سازی مصرف و تعدی به هزینه‌های جاری؛

3) پی‌گیری هزینه‌های جاری و جذب بودجه‌های مالی، تأمین تسهیلات رفاهی و تجهیز مجتمع؛

4) پی‌‌گیری کلیه فعالیت‌های کارپردازی، پرداخت حقوق اساتید و کارکنان و شهریه طلاب؛

5) تنظیم دفاتر مالی، کنترل و نظارت بر مصرف صحیح بودجه؛

6) دفتر شناسنامه و دفتر اموال مجتمع و آمار اموال و ثبت آن؛

7) پرداخت شهریه طلاب و ایجاد حساب بانکی برای آنان؛

8) پی‌گیری امور تسهیلاتی طلاب، اعطای وام، معافیت تحصیلی و تمام امور حقیقی طلاب؛

9) انجام تمام امور پشتیبانی اداری و مالی مجتمع؛

10) رسیدگی به مسئله تغدیه و سلامت جسمی طلاب؛

11) مسئول امور حفاظتی و نگهبانی؛

12) امور خدماتی و رفاهی اساتید و پرداخت حق‌التدریس اساتید؛

13) انجام امور مربوط به خدمات و بهداشت مجتمع؛

 14) توجه و اهتمام به امور سلامت بدنی طلاب؛

15) تنظیم بودجه سالانه مجتمع و درخواست به مدیریت؛

16) بررسی اقلام و اجناس مورد نیاز معاونت‌ها و پی‌گیری آن؛

17) انجام ساير امور محوله از سوی مدیریت مجتمع.