آشنایی با راهبر

 

استاد سید میرتقی حسینی گرگانی  استاد معظم در سال 1330 ش، در يکي از روستاهاي شهرستان گرگان در خانواده‌اي مذهبي دیده به جهان گشود. وي پس از گذراندن ششم ابتدايي در سال 1345 شمسي، راهي حوزه علميه گرگان شد و پس از يکسال راهي حوزه علميه مبارکه مشهد شد. ایشان پس از آموختن ادبيات و منطق و کلام و فلسفه و فقه و اصول و علوم آل محمد به تدريس آنها اشتغال يافت، و هم‌ اکنون 50 سال است که به تعلیم علوم اسلامي و پرورش شاگردان مکتب اهل بيت عصمت و طهارت  اشتغال دارند و در حوزه علميه قم به تدريس خارج فقه و اصول مي‌پردازند.

 از تألیفات ایشان: نزول مسيح و ظهور موعود، مجموعه فرهنگنامه مفاخر استرآباد و جرجان، نبراس الأذهان في اصول الفقه المقارن، نبراس الهدی فی ابداء البداء، صولت خاندان صولی، رازها و رمزها، چگونگی تدریس دروس خارج و… و ده‌ها اثر علمی دیگر که در دست تألیف و چاپ می‌باشد.