آغاز چرخه علمی، آموزشی و پژوهشی مجتمع

به گفته مدیریت محتمع بعد از اتمام مراحل ساخت و تجهیز ساختمان، برنامه‌های علمی و پژوهشی مجتمع در راستای پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده توسط مسئولین و هیات امناء، شروع شد و فعالیت‌های مهمی در زمینه‌های علمی و پژوهشی در این مجتع انجام شده است.

از جمله کارهایی که انجام شده میتوان به : تشکیل گروه‌های علمی، شورای علمی، تشکیل گروه فقه و مدیریت و تعین اعضا برای هر یک از این دو گروه، گفت و گو و دریافت مشورت علمی از اهل فن و خبره در زمینه فقه و مدیریت، دعوت از اساتید مطرح و برتر حوزه و دانشگاه و برگزاری نشست‌ها و کرسی‌های علمی در رابطه با مباحث فقهی و مدیریتی و ارائه آخرین دست آوردهای موجود در این موضوعات، تشکیل گروه‌های اندیشه ورزی برای تولید اندیشه‌های جدید، تولید محتوای فکری، ایده پردازی و بیان طرح‌های مناسب با اهداف مجتمع، ارائه پژوهش‌های علمی توسط دفتر پژوهش مجتمع و تالیف کتاب‌های مختلف، پذیرش اساتید سطوح عالی حوزه (که توسط بزرگان حوزه معرفی شده بودند) برای جذب و فعالیت علمی در مجتمع توسط شورای جذب و گزینش، از جمله فعالیت‌های علمی و پژوهشی این مجتمع می‌باشد.