بازدید عضو شورای عالی جامعه مدرسین از مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر قم

بازدید آیت الله فقیهی از مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر قم

در این بازدید آیت الله فقیهی دامت برکاته در خصوص تربیت کسانی که قانون الهی را متوجه می شوند و بهتر بشود پیاده کرد تاکید داشتند

در خصوص مسائل مهم کشور به مدیر بودن هم گریزی زدند و تاکید داشتند حتما باید مورد توجه قرار گیرد.

در پایان حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای عبدالهی گزارشی از مجتمع را ارائه نمود