دیدار حجت الاسلام عبدی از اساتید حوزه علمیه با مدیریت مجتمع

حجت الاسلام والملسمین حاج آقای عبدی در این دیدار بیان داشته ضرورت ورود مجتهد به صحنه مدیریت که تعریف کردیم از ابراز شرعی و انحصار طریق در غیاب مجتهد در تولید این فرآیند ناشی می شود.

در ادامه افزود: مناط روح و مدیریت فرآیندی برای دستیابی به بالاترین کیفیت مطلوب است و برای تولید این فرآیند به واسطه قرض شارع بجز از دست مجتهد مدیر از کسی بر نی آید و باید مجتهد وارد این عرصه شود