گفتگو باحجت الاسلام والمسلمین مدنی در باب تربیت مجتهد مدیر

در ابتدای این جلسه مدیریت مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای عبدالهی گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه نمود

در ادامه این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه حضرت آیت الله یزدی ره حتی خانه خود را هم وقف  نموده، افزود این کار از نشانه تعهد عالم دینی به هدف خود دانست.