حضور رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در جمع دانش پژوهان مجتمع

در این نشست بیان کردند که: مهم ترین اولویت کاری این دو مجموعه می تواند طراحی و تدوین پروژه تصویر گری آینده ایران باشد. برای رسیدن به این هدف به مجتهدین جوان که بهره ای هم از دانش مدیریت دارند نیاز داریم تا از این پروژه پشتیبانی کرده و تاثر خوبی در این طرح داشته باشند. ایشان در این نشست تاکید کردند: اقدام مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر یک اقدام جدید و بدیع در جمهوری اسلامی ایران می باشد که می تواند بین فقه و نظام اداری کشور پیوند برقرار نماید و همچنین در کادر سازی مناصب اجتهادی نظام، نقش مهم و موثری را ایفا خواهد کرد. ایشان در ادامه سخنان خود افزودند: برنامه ریزی و طراحی های صورت گرفته در این مجتمع، ابتکاری و بین رشته ای می باشد که عناصر زیادی را برای تحقق اهداف می طلبد؛ از جمله اینکه نهاد ها و سازمان های مرتبط از این اقدام حمایت نمایند تا مسئولین امر بتوانند این نقشه جامعی که در مجتمع برای تربیت مجتهد مدیر به تصویب رسیده است را به مرحله اجرا برسانند و شاهد خروجی های موفقی از این مجموعه باشیم. ما هم برای حمایت از این مجموعه آمادگی کامل را داریم و هر کاری که از جانب مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری لازم باشد، انجام خواهیم داد.