حضور آیت الله مبلغی استاد مقطع خارج حوزه علمیه قم در مجتمع

در این دیدار که در مجتمع برگزار شد ایشان افزود حضرت آیت الله یزدی تنها خصوصیت ایشان در قبلال انقلاب چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب می داند

و وقف خانه ایشان امتداد همان فکر و خلوص ایشان می باشد

در ادامه مدیریت مجتمع گزارشی از اقدامات انجام شده را تشریح نمود.