دیدار نمایندگان مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر قم  از حضرت آیت الله غروی دامت برکاته

دیدار نمایندگان مجتمع از حضرت آیت الله غروی ( دامت برکاته )

حضرت آیت الله غروی دامت برکاته ضمن تشکر از زحمات و تلاش های مدیریت مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر قم  چند نکته ای را در مورد تربیت مجتهد مدیر بیان کردند.

ایشان با بیان اینکه وظیفه طلاب را یاد گرفتن علوم حوزوی، و تخصص در زمینه ای مختلف بیان کرد. در ادامه خاطر نشان کرد طلاب تا زمانی که در سطوج علمی بالایی قرار نگرفته وارد مدیریت و مناسب کشوری نشوند زیرا در صورت عدم موفقیت نه تنها به روحانیت بلکه به نظام هم ضربه خواهند زد.

حضرت آیت الله غروی وظیفه همگان را حفظ نظام دانست که باید تمام تلاش در جهت حفظ و تقویت انجام گیرد.ایشان این امر را در ” تربیت مجتهد توانا مسلم ” قرار داد. ایشان فرمودند این نیاز دارد که رشته‌های مختلف تخصصی داشته باشیم ولی افرادی که بنیه علمی قوی داشته باید شناسایی و وارد شوند.

کلیپ سخنان حضرت آیت الله غروی دامت برکاته