راه اندازی مدرسه پاییزه فقه مدیریت

در راستای اهداف مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه اولین دوره تخصصی فقه مدیریت ویژه اساتید سطوح عالی حوزه علمیه با بهره مندی از اساتید تراز اول حوزه علمیه و دانشگاه در پاییز ۱۴۰۲ کلید خورد.

در این دوره اساتید سطوح عالی حوزه علمیه از محضر اساتید تراز اول حوزه علمیه همچون آیت الله حسینی گرگانی ، آیت الله ضرابی ،آیت الله نیازی،آیت الله زارعی سبزواری،آیت الله محمدی قائینی و اساتید تراز اول کشوری دانشگاه،آقای دکتر رضاییان(پدر علم مدیریت ایران) و دکتر لطیفی گنبدی( پژوهشگر در حوزه هوش مصنوعی)بهره می برند.

در پایان دوره به نفرات شرکت کننده منظم و حضوری در دوره گواهینامه پایان دوره با امضای اساتید و تایید مدیریت محترم مجتمع تقدیم می‌شود و علاوه بر این، حاضرین فعال دوره، در اولویت فعالیتهای پژوهشی وهمچنین جذب در دوره های بلند مدت مجتمع قرار می‌گیرند.