رونمایی از اسناد بالا دستی مجتمع

رونمایی از اسناد بالا دستی مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر حوزه علمیه قم با حضور رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری این مجتمع در طول 3 سال گذشته علاوه بر فعالیتهای عمرانی و فعالیتهای علمی و پژوهشی از جمله جذب دانش پژوهان در دوره های بلند مدت و کوتاه مدت، موفق شده است اسناد بالا دستی در افق 20 ساله تنظیم کند و نظام آموزشی پژوهشی و تربیتی جامعی را به تصویب شورای علمی و هیات امنا برساند. این اسناد پس از تصویب، به صورت مدون و مکتوب شده به چاپ رسیده است که با حضور دکتر زمانیان رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری از آنها رو نمایی شد.