شرح وظایف امور آموزشی واحدهای مجتمع

شرح وظایف امور آموزشی واحدهای مجتمع

) تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی طبق ضوابط و شرایط و آیین‌نامه‌های ابلاغی؛

2) شناسایی اساتید، ارزیابی مستمر از اساتید وطلاب و کلاس‌ها و اعلان نتیجه به مدیریت مجتمع؛

3) تشکیل جلسات ماهیانه اساتید در راستای بهبود برنامه‌های تربیتی- آموزشی- پژوهشی مجتمع؛

4) تشکیل کارگروه‌های تخصصی اساتید با توجه به گرایش و ارائه به معاونت پژوهش؛

5) تشکیل پرونده‌ آموزشی برای تمامی طلاب و حفظ سابقه آموزشی- گزینشی؛

6) تشکیل پرونده علمی اساتید؛

7) نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها، مقررات و آیین‌نامه آموزشی ابلاغی؛

9) برنامه‌ریزی برای ارتقا کیفیت برنامه‌های آموزشی مجتمع؛

10) ارائه گزارش‌های ادواری از وضعیت طلاب در مجتمع و اساتید به مدیریت مجتمع؛

11) برگزاری ارزیابی وامتحان شفاهی و کتبی هفتگی وبررسی نتیجه و اخذ تصمیمات لازم برای طلاب درجهت بهبود وضعیت تحصیلی به‌ صورت ماهیانه وفصلی؛

12) بررسی حضور و غیاب روزانه اساتید و طلاب و پیگیری علت غیبت و تأخیر؛

13) اجرای دوره‌های آموزشی ویژه طلاب و اساتید؛

14) برگزاری دوره دانش‌افزایی ویژه اساتید؛

15) شناسایی نیازهای آموزشی اساتید و پیشنهاد دوره‌های دانش‌افزایی؛

16) همکاری با دفتر جذب و گزینش به هدف جذب طلاب و اساتید به‌ صورت چهره‌به‌چهره ؛

17) بهره‌وری اساتید از کتب شرح و حاشیه‌ها و نرم‌افزارهای پژوهشی؛

18) استفاده از فن‌‌آوری‌های نو در خدمت‌رسانی آموزش به طلاب در مجتمع‌ها؛

19) برگزاری المپیادهای علمی؛

20) برگزاری جلسات ادواری شورای آموزشی؛

21) انجام ساير امور محوله از سوی مدیریت مجتمع.