شرح وظایف امور جذب و گزینش مجتمع

شرح وظایف امور جذب و گزینش مجتمع

 1) انجام تمامی امور مربوط به جذب و گزینش؛

2) اطلاع رسانی(سایت و چاپ پوستر و توزیع و…)؛

3) تشکیل کمیته تحقیق و بررسی وضعیت علمی و اخلاقی طلاب متقاضی(تحصیلی و اخلاقی)؛

4) انتخاب و گزینش اساتید و ممتحنین؛

5) برگزاری آزمون کتبی و شفاهی پذیرش؛

6) رصد، شناسایی و مواظبت فکری، انگیزشی و علمی از طلاب مستعد و ممتاز حوزه از طریق تعامل با مدارس معین؛

7) انجام امور محوله از جانب مدیر.