شرح وظایف امور پژوهشی واحدهای مجتمع

شرح وظایف امور پژوهشی واحدهای مجتمع

1) ساماندهی واحد پژوهش، کتابخانه، واحد نشریه و فعالیت‌های پژوهشی طلاب؛

2) برنامه‌ریزی، ترویج و گسترش فرهنگ پژوهش و در نتیجه تولید علم با همکاری معاون اموزش؛

3) برنامه‌ریزی جهت ارتقای کیفی امور پژوهشی مجتمع با همکاری معاونت آموزش؛

4) برنامه‌ریزی جهت سامان‌دهی امور پژوهشگران و حمایت از آن‌ها؛

5) گسترش و اشاعه فرهنگ پژوهش بین طلاب و اساتید؛

6) ارائه خدمات ‌پژوهشی؛

7) سامان‌ دادن به امور کتابخانه و واحد پژوهش(رایانه)؛

8) تشکیل شورای پژوهش؛

9) اجرای آیین‌نامه‌های پژوهشی؛

10) ارزشیابی عملکرد پژوهشی طلاب و اساتید و ارائه گزارش به مدیریت؛

11) ترغیب و تشویق اساتید مجتمع جهت تألیف، ترجمه و نگارش کتب علمی و تخصصی؛

12) شرکت در جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های کتاب، رسانه و …؛

13) ارتباط با معاونت‌های پژوهشی مؤسسات و مدارس نخبه؛

14) برگزاری تمام دوره‌های پژوهشی اعم از خلاصه‌نویسی، آموزش، پژوهش عمومی، پایان‌نامه نویسی و …؛

15) تجهیز واحد تحقیقات و تهیه نرم‌افزارهای پژوهشی و نرم‌افزارهای علوم اسلامی و بانک اطلاعات؛

16) تجهیز کتاب‌خانه و تهیه کتب؛

17) تأسیس کانون علمی- پژوهشی؛

18) ایجاد مجله و نشریه(واحد نشریه)؛

19) همکاری با واحد آموزش پژوهش برای برگزاری کارگاه‌های پژوهش؛

20) تبیین سند چشم انداز پژوهشی مجتمع و برنامه ریزی برای تحقق اهداف این سند؛

21) تهیه و تنظیم آیین نامه و دستور العمل های مورد نیاز معاونت؛

22) اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوطه؛

23) ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات و مدارس، به منظور همكاري در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمي؛

24) برگزاری دوره ها، بازدید ها و کارگاه ها با توجه به نیازهای پژوهشی؛

25) گسترش و اشاعه فرهنگ پژوهش بین طلاب و اساتید؛

26) برنامه ریزی جهت حمایت از پژوهشگران و ارائه خدمات پژوهشی به ایشان؛

27) برنامه ریزی برای تکالیف پژوهشی طلاب با همکاری معاونت آموزش؛

28) ارزشیابی عملکرد پژوهشی طلاب و اساتید با همکاری معاونت آموزش و ارائه گزارش به مدیریت؛

29) برنامه ریزی جهت تولید آثار پژوهشی در قالب مقاله، کتاب و نشریه؛

30) شرکت در جلسات و همایش ها و نمایشگاه های علمی و پژوهشی؛

31) تشکیل شورا و واحدهای مرتبط با پژوهش؛

32) انجام ساير امور محوله از سوی مدیریت مجتمع.