شرح وظایف مدیر مجتمع

شرح وظایف مدیر مجتمع

 • مديريت و راهبری مجتمع؛
 • برنامه ریزی جهت تعليم و تربيت طلاب مجتمع؛
 • برنامه ریزی جهت انجام پژوهش‌های نظری و عملی؛
 • نصب و عزل معاونان و روسای واحدها؛
 • اجرای کامل و مؤثر اساس‌نامه، قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌های مصوب؛
 • پیشنهاد برنامه های میان مدت و بلند مدت به هیئت امنا؛
 • پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه مجتمع به هیئت امنا؛
 • ارائه پیشنهادهای مربوط به سازمان و تشکيلات (ایجاد، انحلال يا ادغام واحدها و مؤسسات تابعه) به هيأت‌امنا؛
 • ايجاد هماهنگی لازم در بهره‌وری از امکانات علمی، آموزشی و پژوهشی، فنی و جذب نيروهای موردنیاز برای دست‌يابی به اهداف مجتمع؛
 • ارتباط و همکاری با مراجع، شخصیت­ها، مراکز و مؤسسات حوزه‌های علميه، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های مشابه و مشارکت در مجامع علمی جهان اسلام و ارتباط با مراکز مشابه در ديگر کشورها؛
 • مساعدت در جذب منابع مورد نیاز و ايجاد منابع پايدار؛
 • ارتباط و تعامل مستمر و هدفمند با مجموعه هایی از نظام که نیازمند کادر مجتهد مدیر هستند به منظور تامین زیرساخت های لازم در جهت ایجاد ضمانت های شغلی مناسب.