شرح وظایف کلی پژوهشکده فقه و مدیریت

شرح وظایف کلی پژوهشکده فقه و مدیریت

 • تولید فکر و تدوین منابع مورد نیاز رشته­های مختلف قابل اجرا در مجتمع؛
 • هدایت و ساماندهی پژوهش­های صورت گرفته توسط اساتید و دانش پژوهان مجتمع؛
 • تغذیه فکری و علمی مناسب و بروز به اساتید و محققین مجتمع؛
 • نیازسنجی، راهنمایی و مشاوره به محققین و پژوهشگران مجتمع؛
 • برگزاری کرسی­های نظریه پردازی بر محور نظریه­های بنیادین حول محور فقه و مدیریت؛
 • برگزاری دوره­های دانش­افزایی برای اساتید، طلاب و پژوهشگران در سطوح مختلف؛
 • ارتقاء مهارت روش شناسی مطالعات دینی در میان اساتید و طلاب مجتمع؛
 • برگزاری نشست­ها، همایش و کنگره­های ملی و بین المللی بر محور سوژه­های فقهی مورد نیاز جامعه مدرن بشری؛
 • همفکری و ارتباط گیری مستمر با سایر پژوهشگاه­ها و پژوهشکده­های فقهی و مدیریتیِ جریان سازِ فعال در داخل و خارج کشور به هدف تاثیرگذاری و کارآیی فعالیت­های مجتمع؛
 • راهبری و هدایتِ چشم­اندازیِّ جریان علمی مجتمع و رشته­های تخصصی مورد نیاز؛
 • زمینه­سازی، ظرفیت سازی و کمک در تولید نظریه­های بنیادین در عرصه فقه و مدیریت به هدف تحقق آرمان­های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی؛
 • تاسیس کمیته نیازسنجی و مساله یابی مرتبط با اهداف مجتمع، به هدف هدایت پایان­نامه­ها و مقالات علمی اساتید و طلاب حوزه.