گزراش عملیات تخریب و بهسازی مجتمع

با توجه به اهمیت موضوع تغییر کاربری اصولی ساختمان از مسکونی به آموزشی و با تشکیل اتاق فکر متشکل از صاحب نظران عرصه طراحی و ساختمان، و همچنین برگزاری جلسات متعدد با متخصصین و مهندسین مرکز مدیریت حوزه علمیه، دانشگاه قم و سازمان نظام مهندسی، اقدام به طراحی نقشه جدید ساختمان مطابق با استاندارد های روز مهندسی و همچنین نیاز های بومی مجتمع از جمله کلاس ها، کتابخانه جهت نگه داری کتب نفیس خطی و مجموعه های چند جلدی مرتبط، اتاق مطالعه، سوییت جهت پذیرایی از میهمانان، اتاق سرور، سرویس های بهداشتی و … گردید.

سپس عملیات تخریب قسمت های غیر ضروری و ساخت و بهسازی موقعیت های مختلف ساختمان با رعایت ضوابط و قوانین مهندسی و شهرداری و بر اساس نقشه از پیش تعیین شده، با تلاش شبانه روزی کلیه همکاران آغاز گردید.