مرور رده

مدیریت

امضای تفاهم نامه همکاری فی ما بین دانشگاه قم و مجتمع

مدیر مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه بعد از امضای تفاهم نامه همکاری فی ما بین دانشگاه قم و مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه به همراه آیات و حجج اسلام حسینی گرگانی راهبر آموزشی مجتمع و مدیر موسسه فقاهت، علم الهدی عضو اندیشکده و کارگروه تدوین گرایشهای درسی و محمدی قاینی راهبر اندیشه ورزی مجتمع ضمن بازدید از دانشکده حقوق به ریاست دکتر سید حسن شبیری زنجانی و دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه قم به ریاست دکتر سید هادی عربی در دیداری با روسای این دانشکده ها بر لزوم تبادل آراء و نظریات و همفکری در مورد راههای ارتباط بیشتر و…

تفاهم نامه مجتمع با دانشگاه قم

حجت الاسلام و المسلمین عبدالهی مدیر مجتمع در رابطه با اهمیت تفاهم نامه خاطر نشان کرد: تفاهم نامه با دانشگاه قم با استعانت از خداوند متعال به منظورگسترش همکاری‌ها و بهره‌گیری بهینه دو جانبه از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، امکانات، نیروها، ایجاد تسهیل در ارتباطات سازمانی نظام مند و اثرگذار متقابل، تجربیات و دستاوردهای ارزنده طرفین در راستای دستیابی و تحقق اهداف متعالی و تحولی مشترک و فیما بین، برای نیل به اهداف مشترک منعقد گردید.

تفاهم نامه مجتمع با دانشگاه عالی دفاع ملی

حجت الاسلام و المسلمین عبدالهی مدیر مجتمع در رابطه با اهمیت تفاهم نامه خاطر نشان کرد: این تفاهم نامه در جهت توسعه همکاری‌ها و تامین اهداف مندرج در تفاهم نامه، بین مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه حوزه علمیه قم و دفتر اندیشه و مکتب دفاعی- امنیتی دانشگاه عالی دفاع ملی منعقد گردید.این تفاهم نامه در پنج ماده و دو نسخه تنظیم شده که هر کدام حکم واحد را دارند.