مرور برچسب

مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیرمحمدیه

تشکیل شورای علمی در مجتمع

هدف از تشکیل شورای علمی به منظور بررسی اجتهادی همه اسناد تولید شده مجتمع و تایید آنها برای ارسال به هیات امنا می باشد. همچنین اعضای هیئت آمنای مجتمع شامل آیات عظام: مومن،…