محور فعالیت های علمی خواجه نصیرالدین طوسی پاسخگویی به نیازهای عصر خود بود

حوزه/ حجت الاسلام عبداللهی گفت: مجموعه نظام فکری خواجه به عنوان یک فیلسوف اجتماعی منظومه‌ای است که بر پایه قرآن و سنت چیده شده است؛ پاسخگویی به مسائل زندگی و حیات بشر اصلی ترین اولویت خواجه بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین محمد اسماعیل عبداللهی، مدیر گروه عرفان تطبیقی پژوهشکده بین المللی عروة الوثقی در کرسی سه گانه فلسفی، کلامی و عرفان در منظومه فکری خواجه نصیرالدین طوسی که به همت پژوهشکده بین المللی عروة الوثقی برگزار شد به عنوان ناقد گفت: نامتوازن بودن مطالعات و پژوهش‌ها در بررسی و تحلیل ابعاد سه گانه خواجه نصیرالدین طوسی، باعث شده است عده‌ای که در این حوزه‌ها مشغول به پژوهش هستند تلقی کنند که در میان اندیشه‌های خواجه تعارض و اختلافاتی وجود دارد.

وی افزود: و برخی دیگر در مقابل کسانی که به تعارض در اندیشه خواجه معتقدند، این تعارضات را توجیه کرده و گفته‌اند هر انسانی دارای یک چرخه تحولی می‌باشد بنابراین خواجه نیز در طول عمرش از این چرخه تحولی بهره مند بوده است.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به برخی دیگر از ادعاهای کسانی که تعارضات خواجه نصیرالدین را توجیه می‌کردند اظهار داشت: آنها عقیده دارند که خواجه هرچقدر به سال‌های پایانی عمرش نزدیک‌تر شده تفکراتش نیز متحول تر شده است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع دیدگاه‌های فکری خواجه برداشت می‌شود که او یک نوع تعامل بین علوم را داشت؛ به تعامل بین دانش‌های مختلف معتقد بوده است و بر اساس این استراتژی تعامل، مسئولیت‌های بین دانش‌ها را تفکیک می‌کند.

حجت الاسلام عبداللهی بیان داشت: بر اساس استراتژی تعامل خواجه، تقسیم بین مسئولیت‌های هر دانش انجام می‌گیرد و بر اساس آن مسئولیت‌ها جامعه هدف را تعیین می‌نماید تا امکانات مورد نیاز بشر را فراهم کند.

وی تصریح کرد: اندیشه خواجه امتداد عملی دارد؛ گویا ایشان بر اساس نیازهای موجود عصر خود تولید دانش کرده است.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به نظام سازی فکری برای عرصه‌های گوناگون توسط خواجه نصیرالدین طوسی تأکید کرد: آداب المتعلمین مثالی از نظام سازی فکری خواجه در عرصه تربیت و اخلاق در زمان حیات اوست.

وی گفت: خواجه تعامل و سپس تقسیم کار در جامعه را سرلوحه کار خود قرار داده و نقطه هدفی برای کار خود تعریف می‌کند که تسهیل دسترسی جامعه به آسایش است.

حجت الاسلام عبداللهی ادامه داد: خواجه در بعد نظری تعامل بین علوم و تقسیم مسئولیت بین دانش‌ها برای رفع نیاز علمی مردم در جهت رسیدن به آرامش روحی جامعه را دنبال کرده است.

وی عنوان داشت: مجموعه نظام فکری خواجه به عنوان یک فیلسوف اجتماعی منظومه‌ای است که بر پایه قرآن و سنت چیده شده است.

استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: بر آینده تعامل، تقسیم مأموریت و جامعه هدف در ابعاد عملی و نظری در اندیشه‌های خواجه نصیرالدین طوسی که گاهی در قلمرو کلام قرار می‌گیرد و گاهی در حوزه فلسفه یا عرفان می‌باشد از باب احساس نیاز به پاسخ دهی به مایحتاج جامعه عصر خودش بوده است.

حجت الاسلام عبداللهی خاطرنشان با اشاره اولویت اصلی مدنظر خواجه نصیرالدین طوسی در نظام فکری او خاطرنشان کرد: پاسخگویی به مسائل زندگی و حیات بشر اصلی ترین اولویت خواجه بوده است.

وی افزود: خواجه در هر جا که احساس می‌کرد حضور او می‌تواند گره گشایی از مشکلات و دغدغه‌های بشر کند، ورود داشت.