تفاهم نامه مجتمع با دانشگاه قم

مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه با دانشگاه قم تفاهم نامه همکاری امضا، کرد

حجت الاسلام و المسلمین عبدالهی مدیر مجتمع در رابطه با اهمیت تفاهم نامه خاطر نشان کرد:

تفاهم نامه با دانشگاه قم با استعانت از خداوند متعال به منظورگسترش همکاری‌ها و بهره‌گیری بهینه دو جانبه از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، امکانات، نیروها، ایجاد تسهیل در ارتباطات سازمانی نظام مند و اثرگذار متقابل، تجربیات و دستاوردهای ارزنده طرفین در راستای دستیابی و تحقق اهداف متعالی و تحولی مشترک و فیما بین، برای نیل به اهداف مشترک منعقد گردید.