مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه برگزار می کند

موسسه آموزش عالی فقاهت وابسته به مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه برگزار میکند. این دوره مخصوص اساتید و فضلای محترم حوزه های علمیه است که علاوه بر بهره مندی از اساتید تراز اول حوزه علمیه و دانشگاه، شرکت کنندگان از مزایای دیگری نیز بهره مند خواهند شد

نهایی
1